Υπηρεσίες

Επισκευές & Μετατροπές Πλοίων

Η EUROHULL εξειδικεύεται στις επισκευές και μετασκευές πλοίων όλων των τύπων. Η επιτυχία μας βασίζεται στο καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό μας, καθώς η σε βάθος τεχνογνωσία και οι ικανότητες που διαθέτει για λεπτομερή σχεδιασμό, σωστή προετοιμασία και στενή παρακολούθηση σε όλες τις φάσεις του έργου εγγυάται ένα ομαλό και απρόσκοπτο αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε έργο αναλαμβάνει το ναυπηγείο μας.

Ναυπηγήσεις πλοίων & πλωτών ναυπηγημάτων & μεταλλικες κατασκευεσ

Από φορτηγίδες μέχρι φέρι, αλιευτικά και ρυμουλκά, πυροσβεστικά πλοία και πλωτούς γερανούς, έχουμε εφαρμόσει λύσεις για έναν μεγάλο αριθμό πλοίων αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στη ναυπηγική, για πελάτες από όλο το φάσμα της ναυτιλίας. Με τις πλωτές και μόνιμες δεξαμενές -ιδιοκτησίας ΟΛΠ–COSCO SHIPPING- που διαθέτουν εκτεταμένη δυνατότητα ελλιμενισμών, έχουμε τη δυνατότητα να ναυπηγήσουμε πλοία μήκους έως 120μ.

Η EUROHULL συνεργάζεται στενά με τον εκάστοτε πελάτη για τις ναυπηγήσεις που αναλαμβάνει, από τα πρώτα σχέδια σχεδιασμού του έργου έως την ολοκλήρωση. Είμαστε περήφανοι για το ευρύ φάσμα ναυπηγικών έργων που διαθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό μας, αλλά δεν επαναπαυόμαστε σε αυτό. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό για να επεκτείνουμε και να ενισχύουμε τις ναυπηγικές μας ικανότητες.

Δεξαμενισμοί πλοίων

Κάθε σκάφος χρειάζεται περιοδική επισκευή και συντήρηση για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του. Ανάμεσα στους άλλους τομείς δραστηριότητας, η EUROHULL αναλαμβάνει εργασίες δεξαμενισμού (dry docking) που είναι από τις πιο σημαντικές στον κύκλο ζωής ενός πλοίου. Με το εξειδικευμένο προσωπικό του, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνει μέρα με τη μέρα, το ναυπηγείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες δεξαμενισμού. 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις παγκοσμίως, το ναυπηγείο μας υπέγραψε στις αρχές του 2023 σύμφωνο συνεργασίας και από κοινού ανάπτυξης με δύο κινεζικές εταιρείες για την αυτοματοποίηση λύσεων που στοχεύουν στην ταχύτερη δυνατή και οικονομικά αποδοτικότερη διαδικασία δεξαμενισμού των πλοίων με γνώμονα την ασφάλεια στην εργασία, την ποιότητα των εργασιών και το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Υπηρεσίες δεξαμενισμού της EUROHULL:

 • Υδροβολές από 500 έως 2.800 bar
 • Χρωματισμοί
 • Ελασματουργικές εργασίες
 • Εργασίες ικριωμάτων
 • Μηχανουργικές εργασίες
 • Εργασίες αφαίρεσης, επισκευής, μετρήσεων και επανατοποθέτησης έλικας, πηδαλίου και άξονα
 • Σωληνουργικές εργασίες
 • Επιθεώρηση, μετρήσεις, αναφορές
 • Δοκιμές φόρτωσης και ανύψωσης
 • Υπηρεσίες μεταφοράς
 • Υπηρεσίες πλωτού γερανού (120t) και κινητών γερανών (35t, 80t)
 • Υπηρεσίες περονοφόρων 2.5t, 5t, 7.5t, 18t, 25t

Ανοίξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα, τον τιμοκατάλογο και να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τμήμα Δεξαμενισμών του ΟΛΠ-COSCO SHIPPING.

olp.gr

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΟΙΑ

H EUROHULL, με τη χρήση πλωτού γερανού ανελκύει και καθελκύει στον χερσαίο χώρο μικρά πλοία βάρους μέχρι 120t ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. Το ναυπηγείο μας έχει αναπτύξει επίσης μια καινοτόμο ιδέα λειτουργίας πλωτής φορτηγίδας ανελκύσεων-καθελκύσεων πλοίων βάρους έως 1.500t. Επενδύουμε από κοινού με την εταιρεία ΝΑΥΤΕΚΑ στην κατασκευή της φορτηγίδας η οποία ξεκίνησε εντός του 2022 και θα αποπερατωθεί-τεθεί σε λειτουργία εντός του 2023.

Δεξαμενισμοί και υπηρεσίες μιας στάσης μικρών σκαφών και πλοίων στις εγκαταστάσεις της EUROHULL:

 • Υδροβολές από 500 έως 2.800 bar
 • Χρωματισμοί
 • Ελασματουργικές εργασίες
 • Εργασίες ικριωμάτων
 • Μηχανουργικές εργασίες
 • Εργασίες αφαίρεσης, επισκευής, μετρήσεων και επανατοποθέτησης έλικας, πηδαλίου και άξονα
 • Σωληνουργικές εργασίες
 • Επιθεώρηση, μετρήσεις, αναφορές
 • Δοκιμές φόρτωσης και ανύψωσης
 • Υπηρεσίες μεταφοράς
 • Υπηρεσίες πλωτού γερανού (120t) και κινητών γερανών (35t, 80t)
 • Υπηρεσίες περονοφόρων 2.5t, 5t, 7.5t, 18t, 25t
 • Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες

ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

H EUROHULL, με τη χρήση πλωτού γερανού ανελκύει και καθελκύει στον χερσαίο χώρο μικρά πλοία βάρους μέχρι 120t ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. Το ναυπηγείο μας έχει αναπτύξει επίσης μια καινοτόμο ιδέα λειτουργίας πλωτής φορτηγίδας ανελκύσεων-καθελκύσεων πλοίων βάρους έως 1.500t. Επενδύουμε από κοινού με την εταιρεία ΝΑΥΤΕΚΑ στην κατασκευή της φορτηγίδας η οποία ξεκίνησε εντός του 2022 και θα αποπερατωθεί-τεθεί σε λειτουργία εντός του 2023.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ

Η EUROHULL προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες πλωτού γερανού ανυψωτικής ικανότητας 120t:

 • Ανελκύσεις-καθελκύσεις σκαφών έως 120t
 • Ανελκύσεις ναυαγίων
 • Μεταφορά εργαλείων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων από και προς τα πλοία
 • Τοποθέτηση ακρόποδων και τεχνητών τσιμεντόλιθων

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το ναυπηγείο μας αναλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του εντός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος την κατασκευή ακρόποδων, τεχνητών τσιμεντόλιθων και εν γένει τσιμεντένιων τμημάτων για λογαριασμό εταιρειών που εκτελούν τεχνικά έργα σε λιμένες. Αξιοποιώντας περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και γερανούς, έχουμε τη δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης, καθώς και για μεταφορά και τοποθέτηση στους λιμένες με τη χρήση πλωτού γερανού ανυψωτικής ικανότητας 120t.

Η EUROHULL έχει αναπτύξει μια καινοτόμο ιδέα λειτουργίας πλωτής φορτηγίδας ανελκύσεων – καθελκύσεων βάρους έως 1.500t. Επενδύει από κοινού με την εταιρεία NAYTEKA στην κατασκευή της φορτηγίδας η οποία ξεκίνησε εντός του 2022 και θα αποπερατωθεί – τεθεί σε λειτουργία εντός του 2023. Θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της ως κεσονιέρας για τις ανάγκες διαφόρων έργων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η EUROHULL αναλαμβάνει γενικές επισκευές και κατασκευές σε λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις και κατασκευές σε λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις και έργα ξηράς:

 • Γενικές επισκευές σε γερανογέφυρες λιμενικών εγκαταστάσεων
 • Γενικές επισκευές και συντηρήσεις σε πλωτές δεξαμενές
 • Γενικές επισκευές σε λιμενικές εγκαταστάσεις
 • Κατασκευές βάσει των αναγκών του πελάτη

ΠΛΩΤΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ - ΚΕΣΟΝιΕΡΑ

Το ναυπηγείο μας έχει αναπτύξει μια καινοτόμο ιδέα λειτουργίας πλωτής φορτηγίδας ανελκύσεων – καθελκύσεων βάρους έως 1.500t. Από κοινού με την εταιρεία ΝΑΥΤΕΚΑ η EUROHULL επενδύει στην κατασκευή της φορτηγίδας η οποία ξεκίνησε εντός του 2022 και θα αποπερατωθεί – τεθεί σε λειτουργία εντός του 2023. Θα χρησιμοποιηθεί για δεξαμενισμό πλοίων καθώς και ως «κεσονιέρα» για τις ανάγκες διαφόρων έργων.

h

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ